Compromís insta a l’Ajuntament a pronunciar-se contra l’abusiva reforma energètica

La portaveu de Compromís per Elx, Mireia Mollà, i el responsable de Medi Ambient, Vicent Sansano, han presentat hui una moció en la que insten a l’Ajuntament a pronunciar-se contra l’abusiva reforma elèctrica aprovada pel Govern central.

Text de la moció:

 

MOCIÓ

El passat 13 de juliol de 2013, el Butlletí Oficial de l’Estat publicava el “Reial Decret-Llei 9/2013 pel que s’adopten mesures urgents per a garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric”, que va entrar en vigor a l’endemà.

L’esmentat decret suposa una reforma que, amb l’excusa d’acabar amb l’anomenat dèficit tarifari, només beneficia l’oligopoli de les grans empreses productores d’energia elèctrica convencional i, per contra, perjudica directament els consumidors, d’una banda, i les empreses d’energia renovable, d’una altra.

Efectivament, el Decret preveu un nou augment del preu de la llum del 3,2% per al mes d’agost, que cal afegir al de l’1,25% produït este mes, i preveu noves pujades per al darrer trimestre de l’any.

A més, contempla la possibilitat d’eliminar en un futur l’anomenat bo social què afecta a les baixes potències contractades, els pensionistes, les famílies nombroses o les que compten amb tots els seus membres a l’atur.

No sembla tampoc que vaja a aprofitar per a incentivar l’estalvi ja que la reforma inclou un canvi en I’estructurade la factura de la llum, augmentant en un 127% el preu de la potència (la part fixa que no depèn del consum) i disminuint la part variable (l’energia consumida).

Així mateix, la reforma energètica “penalitza” l’autoconsum ja que l’esborrany de Reial Decret sobre autoconsum que ha estat enviat a la Comissió Nacional d’Energia introdueix l’anomenat “peatge de suport” que establirà el govern segons evolucione l’autogeneració elèctrica. És a dir, a més autoconsum, més peatge, tal i com demanen les grans companyies per compensar les seues possible pèrdues. A l’esborrany, este nou peatge suposa que, inicialment, el consum de l’energia generada pels particulars es pagarà un 27% més car que el consum convencional, a banda d’altres mesures clarament coercitives.

Però, amb tot, és el sector de les energies renovables qui més patirà els efectes d’esta reforma i, amb ell, l’esperança d’un canvi en l’actual model energètic cap un altre més eficient mediambientalment. En efecte, el RDL 9/2013 deroga el RD 1578/2008 de retribució de la producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica, mesura que ja es va iniciar amb el RDL 1/2012 que suprimia les primes a les energies renovables, de cogeneració i residus, i que està sent estudiat actualment pel Tribunal Constitucional, atesa la seua possible inconstitucionalitat. Així, el govern de l’estat ha canviat les regles del joc a l’establir un màxim del 7,5% de rendibilitat en l’inversió, amb caràcter “retroactiu”, la qual cosa suposarà el tancament de moltes plantes termosolars, incapaces de continuar finançant la seua inversió, a banda dela pèrdua de llocs de treball i l’abandonament d’una incipient aposta per les energies renovables.

En resum, esta reforma energètica només persegueix assegurar els beneficis de les grans empreses elèctriques, augmenta el preu de la llum al consumidor, desmotiva l’estalvi, penalitza l’autoconsum i ofega el sector de les energies renovables, per la qual cosa demane que es prenguen els següents

 

ACORDS

Primer.- L’Ajuntament d’Elx manifesta el seu rebuig al Reial Decret-Llei 9/2013, de mesures per a l’estabilitat financera del sistema elèctric, i a l’esborrany de Reial Decret sobre autoconsum.

Segon.- L’Ajuntament d’Elx declara el seu convenciment en la necessitat de mesures d’estalvi energètic i l’aposta decidida pel foment de les energies renovables, per la qual cosa realitzarà una auditoria energètica dels edificis i instal·lacions municipals com a pas previ per a la implantació de les mesures escaients en aquell sentit.

Tercer.- Donar trasllat del present acord al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i als portaveus del Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats.

 

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *