4. #MésUrbanismeResponsable

UrbanismeResponsableVAL


Com a ciutat industrial que planteja el seu desenvolupament després de l’expansió econòmica produïda en els anys seixanta, Elx és causa i conseqüència d’un planejament urbanístic sense rigor tècnic. Amb un Plantejament General d’Ordenació Urbana (PGOU) que data de fa 17 anys, projectat en una època en què es pensava en el creixement infinit com a fi últim, ha quedat caduc i obsolet.

Desde Compromis per Elx plantegen un urbanisme, planejament urbà i habitatge diferent  i inclusiu i proposem:

 1.    Un urbanisme obert al ciutadà
 • Finalitzarem el PGOU, obrint-lo a la participació ciudadana. El adaptarem als criteris actuals de sostenibilitat en tots els àmbits i l’obrirem a la participació dels diferents col·lectius ciutadans.
 • Prioritzarem la prestació de serveis públics a cada zona del nucli urbà, especialment als barris més deprimits amb l’objectiu l’eliminar l’infrahabitatge i la marginalitat.
 • Introduirem al  desenvolupament en el PGOU vigent els PLANS D’IMPACTE SOCIAL. que es desenvolupen en l’apartat de Responsabilitat social.
 1.    L’habitatge com a dret i no com a negoci.
 • Consolidarem el parc d’habitatge públic, fent que la nova oferta d’habitatges de proteccion oficial vagi destinada al lloguer oa models de cesion de l’ús de l’habitatge que mantinguin la propietat pública.
 • Exigirem el manteniment deprestaciones socials pel que fa a les ajudes al lloguer que gestiona l’generalitat i impulsarem un programa d’ajuts a les famílies que tenen dificultats per pagar les mensualitats.
 • L’ajuntament ha d’estar al costat de la gent que pot patir un desnonament per no poder pagar la hipoteca i no dels bancs. Exigirem el compliment de la resolució aprovada en ple per part de la PAH per pal·liar aquest problema i atallar d’arrel.
 1. Rehabilitacion, eficiència i sostenibilitat com a eixos urbanisticos.
 2. Impulsarem la col·laboració amb la generalitat per intervenir en els conjunts d’especial interès i d’àrees de rehabilitacion.
 •  PIMESA impulsarà de manera preferent el sector de la rehabilitacion i de la intervenció en patrimoni edificat.
 • Elaborarem un mapa de necessitats de rehabilitacion, a partirde la demanda establerta pel pla local d’habitatge, per activar el mercat, incorporant en aquest pla integral de rehabilitacion medidadas d’eco-eficiència.

BotonInicioideas