19. #MésEntorn

EntornoVAL


Des de Compromís per Elx proposem l’obertura d’un diàleg general i elaboració de propostes d’articulació metropolitana, territorial i econòmica amb el municipi d’Alacant, els altres municipis de la comarca del Baix Vinalopó i ampliar el seu àmbit d’influència al Baix Segura.

PROPOSTES CONCRETES

Eix Elx / Alacant:

●     Promoció d’una Comissió Permanent Alacant / Elx per a l’estudi de matèries d’interès comú, així com la planificació d’accions concretes en matèries de competència municipal.

●     Prioritzar la finalització de la Via Parc i planificar altres actuacions estratègiques que afavoreixin la connectivitat entre Alacant i Elx.

Comarcal Baix Vinalopó:

●    Creació d’un acord per incentivar la producció artesanal i manufacturera a la comarca (calçat, cànem, catifes)

●     Millores en la freqüència i ampliació de línies de transport universitari i educatiu a nivell comarcal.

Intercomarcal Alacantí / Baix Vinalopó / Baix Segura:

●     Millores en Trens de rodalies Múrcia / Alacant:

– Millora en freqüències de serveis actuals;

– Increment notable en freqüència i qualitat en connexió amb Elx;

– Connexió amb Aeroport.

●     Litoral: restriccions a trànsit rodat i creació d’una senda de vianants i bicicletes per tot el litoral, acordant amb municipis limítrofs les connexions i potenciació d’ús per a activitats recreatives i esportives., Turístiques


BotonInicio ideas