18. #MésEducació

EducaciónVAL


Per a Compromís per Elx l’educació és fonamental per a la societat, és la mesura que ens permet tindre un tipus de societat o un altre. Volem una societat de prosperitat per a totes les persones i l’educació és l’eina fonamental per a compensar les desigualtats socials i econòmiques. Una societat que inverteix en educació està invertint en el seu futur. Nosaltres volem que eixe futur siga democràtic, participatiu, que promoga els valors solidaris i de cohesió social. Volem un futur on des de la igualtat de totes les persones es respecte la diferència. Per això, des de Compromís per Elx defensem l’educació pública, l’única que aconsegueix acomplir els objectius d’una educació de qualitat, gratuïta, laica i valenciana.

 • Dotar Elx d’infraestructures educatives de qualitat, que puguen satisfer eixes necessitats ciutadanes.
 • Mantenir un diàleg obert amb i entre tots els sectors de la comunitat educativa (pares i mares, mestres, professorat, estudiants, Ajuntament i Conselleria) en el qual, des del coneixement de les expectatives de cadascú, tots puguem contribuir a enfortir el sistema educatiu públic a Elx.
 • Revertir en benefici de tota la societat el potencial educatiu d’Elx.
 1. Reivindicar la construcció dels centres educatius pendents d’Elx, entre ells la construcció d’un nou institut públic en el barri de Nou Altabix-Universitat en els terrenys que l’actual Ajuntament volia destinar per a un CIS, i les ampliacions pendents.
 2. Creació d’un nou conservatori de música.
 3. Demanar a la Conselleria la no realització de nous concerts amb centres privats i que les places escolars que falten siguen cobertes mitjançant la creació de noves unitats escolars publiques, tot i respectant els concerts existents fins la seua finalització.
 4. Reclamar a la Conselleria d’Educació una ampliació en l’oferta de places de l’Escola Oficial d’idiomes.
 5. Transformar el Consell Escolar Municipal en un òrgan representatiu real de la comunitat educativa d’Elx que gestione amb transparència i responsabilitat social.
 6. Treballar des de l’Ajuntament d’Elx per arribar a acords amb la Conselleria d’Educació per posar en marxa una vertadera xarxa d’escoletes públiques de zero a tres anys.
 7. Garantir places per als estudiants en els seus barris i districtes tant en l’educació primària com secundària.
 8. Estendre a tots els centres les aules matineres i posar en marxa el desdejuni a l’escola per als alumnes de famílies que estiguen en dificultats econòmiques i risc d’exclusió social.
 9. Garantir l’extensió dels programes d’educatius plurilingües en valencià a la ciutat (oferta equilibrada a tots els barris) i, sobretot, al camp d’Elx.
 10. Garantir escoles en els períodes de vacances per conciliar la vida laboral i familiar.
 11. Facilitar l’associacionisme de mares i pares, proveint-los de tots els recursos que el consistori puga disposar.
 12. Implantarem un programa d’ajuda a la cerca d’ocupació per als estudiants que acaben un cicle formatiu.
 13. Millora i ampliació del servei de neteja dels centres avaluant les condicions de l’empresa adjudicatària.
 14. Demanarem l’ampliació de l’oferta de cicles formatius i batxillerat en les modalitats de semipresencials i nocturn, per afavorir la conciliació laboral, familiar i formativa.
 1. Millorar l’educació en les escoles per a persones adultes amb un Pla de Formació Adulta i ampliació dels centres i oferta d’EPA.
 2. Promoure programes i activitats per a les persones amb necessitats educatives especials.
 3. Aprofitar el potencial de la UMH, la UNED i el CEU San Pablo, amb col·laboracions entre estes institucions i les entitats i empreses del municipi.

BotonInicioideas