17. #MésSanitat

SaludVAL


Des de Compromís per Elx proposem una nova visió de la sanitat pública, una visió que tinga en compte la veu dels professionals de la sanitat, dels pacients i de la ciutadania en general, fomentant la participació i l’eficiència com a elements centrals de la millora permanent dels serveis sanitaris públics. Fer una sanitat pública que siga propera, universal i de qualitat és un dels millors cohesionadors socials que existeix i que ens permet parlar d’una democràcia per a tots i totes.

 • Incrementar la col·laboració entre les dues àrees de salut d’Elx: Elx-Hospital General i Elx-Crevillent. Però, en definitiva, treballar per suprimir esta dualitat de gestions i fer de gestió pública les dues àrees.
 • Promoure la participació efectiva de la ciutadania en els plans sanitaris, projectes de millora de la salut, polítiques de prevenció i de promoció d’hàbits saludables.
 • Farem d’Elx una ciutat saludable on es facilite l’adquisició i el desenvolupament d’hàbits saludables en la vida quotidiana.

Una sanitat amb la veu de tota la societat

 1. Creació del Consell de la Salut d’Elx. Amb representació dels pacients, associacions de malalts, associacions de professionals sanitaris, Ajuntament i administració sanitària. Elaboració de propostes, avaluacions i assessorament sobre l’activitat a les dues àrees de salut d’Elx.
 2. Posada en marxa de  l’Oficina de Defensa del Pacient que servirà per a la gestió de les queixes per mal funcionament dels serveis sanitaris.
 3. Foment de les associacions de pacients i els grups d’ajuda mútua. Fan una important labor amb els pacients i de prevenció entre la població sana.
 4. Demanarem que el personal sanitari estiga format en l’atenció als pacients amb discapacitat física i que existisca material sanitari adaptat a ells per a garantir un tractament digne a aquests pacients
 5. Elaboració d’un mapa de necessitats d’insfraestructures mèdiques i els recursos humans que calguen per posar-les en funcionament.
 6. Reclamarem un nou centre de salut públic a l’empresa gestora de l’àrea Elx-Crevillent, encarregat de diverses funcions de prevenció i control.
 7. Exigirem la fi de les derivacions de pacients a hospitals o centres privats per part de l’Hospital del Vinalopó.
 8. Establirem un servei d’ambulàncies 24 H per a les pedanies.
 9. Posarem fi al tancament de plantes i perduda de llits disponibles en els hospitals durant l’estiu.

Una ciutat saludable

 1. Presentarem un Pla contra la Contaminació Atmosfèrica.
 2. Ordenança Municipal contra la Contaminació Acústica.
 3. Posarem en marxa el Pla de Mobilitat Urbana Saludable.
 4. Augment dels equipaments esportius als barris i promoció de l’esport com a factor de millora personal.
 5. Adherirem Elx a la Xarxa de Ciutats Saludables de la Organització Mundial de la Salut (OMS).
 6. Pressupostarem partides destinades al foment de la investigació mèdica.
 7. Impulsarem la col·laboració dels grups d’investigació de la Universitat Miguel Hernández amb altres equips d’investigació biomèdica.

BotonInicio ideas