16. #MésJoventut

JuventudVAL


Les polítiques de joventut han de formar part d’un projecte integral que done resposta al marc actual i a les necessitats de la joventut il∙licitana. Son necessaries polítiques afirmatives de la condició juvenil, polítiques que donen eixida a les aportacions dels joves i que situen en igualtat de condicions amb la resta de ciutadans a l’hora de prendre decisions sobre l’entorn, els afers públics, la vida de la nostra ciutat en definitiva. Els objectius generals de Compromís per Elx en matèria de joventut giren al voltant de la facilitació de la ciutadania activa dels joves, del seu desenvolupament social i de la promoció de la dimensió internacional.

Les nostres propostes:

 • Impulsarem la interdepartamentalitat i la transparència en la gestió de les polítiques de joventut.
 • Posarem en funcionament el alberg juvenil com a tal.

Associacionisme i participació:

 • Donarem suport al Consell de la Joventut d’Elx per al foment de l’associacionisme i la participació social dels joves en la presa de decisions municipals que afecten al col∙lectiu.

Ocupació:

 • Fomentarem l’ocupació juvenil mitjançant la consolidació de l’escola municipal d’animació i educació en el temps lliure com a referent de l’educació no formal de la comarca.
 • Donarem suport als joves emprenedors mitjançant el disseny de programes innovadors en el camp de l’auto-ocupació juvenil, la promoció de l’auto-empresa i la facilitació de recursos per als joves.

Educació no formal:

 • Reobrirem els centres juvenils amb treballadors qualificats, amb horari estable i amb una oferta educativa i d’oci en el temps lliure que apoderar als joves en el seu camí cap a l’autonomia personal.
 • Fomentarem el voluntariat internacional i els intercanvis juvenils amb el programa Erasmus +.

Salut:

 • Promourem la salut natural mitjançant la pràctica continuada d’esports i la creació de grups estables de joves als centres juvenils.

Cultura i oci:

 • Recuperarem l’Espai@ctiu, programa d’oci nocturn dels cap de setmana.
 • Potenciarem les creacions i exhibicions artístiques locals en els espais municipals.
 • Desenvoluparem una oferta cultural i d’oci que potencie la nostra cultura, respectant les diferents sensibilitats i minories socials que integren la societat il∙licitana.
 • Promourem i facilitarem l’accés dels joves a l’oferta cultural de la ciutat.
 • Inclourem els nous llenguatges artístics en la programació municipal.
 • Oferirem activitats de vacances per a joves mitjançant la concertació amb el teixit associatiu juvenil, assegurant alhora l’accés a l’oferta als ciutadans amb menys recursos econòmics i més dificultats per a la inserció social.

BotonInicio ideas