15. #MésSolidaritat

SolidaridadVAL


Volem fer d’Elx un model de convivència, fonamentat en la valoració de la diversitat cultural, en la interculturalitat, en la igualtat de drets i oportunitats. Elx, com a ciutat compacta i integradora, també ho ha de ser per a aquelles persones que vénen de fora, especialment les extracomunitàries, donant una nova dimensió al concepte de ciutadania.

La ciutat solidària amb els seus ciutadans no pot ser aliena a la situació de les persones del seu entorn, més pròxim o més llunyà. Elx pot fer una important aportació, promovent fòrums de ciutats per a la pau i el desenvolupament, tant en l’àmbit europeu o mediterrani, com a nivell internacional.

  • Compromís de destinar el 1% dels ingressos municipals a solidaritat internacional, potenciar la xarxa d’entitats solidàries i el *CCD
  • Elaborar, a través de processos participatius, plans estratègics locals, amb tal de donar coherència, coordinació i planificació a les polítiques de cooperació i orientar-les cap al compromís i la transformació.
  • Prioritzar els projectes que fomenten accions que garantisquen la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats o la justícia social i els processos de pau.
  • Reactivar la política d’agermanaments i acords d’amistat entre ciutats i impulsar l’agermanament internacional entre escoles, associacions veïnals i socials, i centres de salut,
  • Compromís de compres de l’administració municipal amb les xarxes de comerç just.
  • Promoure la sensibilització ciutadana, especialment en l’àmbit educatiu.
  • Realització de cicles de formació i cooperació, així com jornades, seminaris, cursets, etc, tant per a entitats i ONG’s com para cooperants en general.
  • Potenciació del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
  • Foment del comerç just, com a forma de solidaritat activa, amb la introducció en tots els àmbits de l’administració municipal.
  • L’Ajuntament d’Elx augmentarà la dotació municipal per a programes de cooperació al desenvolupament, tendint a aconseguir l’1,5% al final de la legislatura.

BotonInicio ideas