13. #Igualtat

IgualdadVAL


L’igualtat és ara per ara formal en molt temes però la nostra reivindicació es que pase a consolidar-se com a efectiva.

Compromís per Elx ja va ser pioner en el suport a la igualtat a la nostra ciutat. Considerem primordial donar veu i suport a qualsevol moviment de lluita per afavorir els drets civils i col·lectius de les persones, consolidar tant els avanços socials con afavorir la consecució d’estos.

Igualtat de Gènere

1. Dotarem de contingut la Regidoria de la Dona perquè actue com a impulsora i coordinadora de les accions que s’implementen, així com gestora d’estes.

2. Dotarem de més competències el Consell Municipal de la Dona.

3. Afavorirem el reconeixement de figures femenines a la ciutat dotant nom de carrers, centres socials, educatius, etc.

4. Prohibició de missatges sexistes per part de l’Ajuntament i establiment d’un codi de llenguatge inclusiu i no sexista, promovent també mitjançant campanyes institucionals.

5. Pla de suport i visibilització de l’assetjament sexual, sobretot entre el col·lectiu de dones immigrants.

6. Pla de xoc a la violència de gènere creant un pla municipal per a atallar aquesta greu problemàtica social, establint programes de prevenció en centres educatius, millorant la coordinació en l’atenció a les dones víctimes i la implicació de totes les administracions i entitats ciutadanes, incrementar el nombre de cases d’acollida i centres d’urgència per a casos de maltractament, disseny i realització de programes d’inserció en el món laboral, programes formatius i de suport psicosocial per a dones víctimes de maltractaments.

Igualtat LGTBI

1. Vetllarem perquè tots els centres educatius respecten la diversitat afectiu- sexual, promovent una educació sexual que supere amb els continguts heterosexistes actuals, oferint a tots els professionals i a les AMPAS programes de prevenció de la LGTBIfobia.

2. Donarem suport al desenvolupament, coordinació i funcionament del  teixit associatiu LGTBI i promoció dels intercanvis entre les administracions de l’Estat i l’associacionisme LGTBI d’Elx.

3. Promourem campanyes antidiscriminatòries, juntament amb els sindicats i organitzacions empresarials, dins l’àmbit laboral, especialment en tallers i fàbriques.

4. Promourem campanyes enfocades a una sexualitat plena i responsable i de solidaritat, educació i prevenció per lluitar contra les ETS i la SIDA durant tot l’any.


BotonInicio ideas