1.Introducció

cabeceraVAL


Des de Compromís per Elx volem fer la nostra proposta política per tal de lluitar contra les quatre grans emergències del nostre municipi: la democràtica, l’econòmica, l’ambiental i la social. Cal fer-ho des de nous punts de vista, des d’una nova manera de governar, més participativa, més responsable, més eficient i més respectuosa amb l’entorn en el que vivim.

Per això des de Compromís per Elx actuarem sobre:

Emergència democràtica:

 • Recuperarem el diàleg polític, després de quatre anys d’un govern autoritari que ha utilitzat les lleis per a reduir la qualitat democràtica.
 • Tornarem a donar sentit al diàleg en comissions i en el sí del ple municipal, fins i tot per sobre d’allò que la llei estipule.
 • Aprofundirem en les eines de participació ciutadana impulsades des de Compromís per Elx.
 • Impulsarem polítiques en matèria de responsabilitat social i transparència amb la finalitat de garantir un model democràtic on l’empatia i la intel·ligència col·lectiva tinguen un lloc transcendental.

Emergència econòmica:

 • Volem trencar amb el model actual que solament pretén que les nostres empreses competisquen en el mercat econòmic a base de reduir la despesa salarial.
 • Apostem per un model productiu de qualitat, introduir ètica en el món econòmic i fomentar una cultura de consum responsable, per tal de lluitar contra les desigualtats, la pobresa i el patiment.

Emergència ambiental:

 • Treballarem pera que Elx arribe a tenir equilibris de sostenibilitat ambiental que ens permeta mantenir el nostre patrimoni natural fora de pressions alienes a la conservació i promoció dels nostres paratges.
 • Posarem les bases per a aconseguir la sostenibilitat energètica amb la promoció d’un ús responsable de l’energia i la utilització de les energies renovables.
 • Adequarem les infraestructures municipals al nou paradigma que provoca el canvi climàtic.
 • Incentivarem aquells sectors econòmics claus per la sostenibilitat ambiental i econòmica.

Emergència social:

 • Impulsarem plans per a pal·liar de manera urgent la emergència social, de manera que s’atenga d’immediat a les persones en risc d’exclusió, els dependents reben una atenció de qualitat, la comunitat educativa compte amb instal·lacions dignes i els diferents col·lectius de malalts i discapacitats reben un tracte inclusiu per part de l’administració local.

BotonInicio